โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
 

                 
   
ระยะการดำเนินงานโครงการ คือ 1 ปี กับอีก 6 เดือน
โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือน 16 กรกฎาคม 2556 ถึง 15 มกราคม  2558

 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com