ประมวลภาพการประกวดของแต่ละโรงเรียน
ช่วงชั้นที่ 2
 
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
   
ช่วงชั้นที่ 3
 
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
 
ช่วงชั้นที่ 4
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย
 
 
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com