ช่วงชั้น4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
     
     
 
 
 
     
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com