ระยะที่ 2
4 ภาค
จ.เชียงใหม่ อุบลราชธานี ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา
...................................................................................................................................................................................
 บทนำ
การดำเนินงานตามแผนงาน
 การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS
 สรุปและข้อเสนอแนะ
 ประกวดโครงการเยาวชนพลยุติธรรมระดับประเทศ
 
วันที่ 4 ก.ย. 49 ณ อิมแพ็คเมืองธานี
  บรรยายกาศในงาน
  การประกวดของแต่ละโรงเรียน
  ผลการประกวดของแต่ละโรงเรียน
     
   
     
ประมวลภาพประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม "ระดับประเทศ"
ณ อิมแพ็คเมืองธานี วันที่ 4 กันยายน 2549
 
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com