ระยะที่ 4
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา
...................................................................................................................................................................................
 แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน  
 การประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครโรงเรียน  
 คัดเลือกโรงเรียนที่มีความสนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ  
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการในระดับภาค  
 นิเทศติดตามผลการดำเนินกิจกรรม (ครั้งที่ 1)  
 การประกวดกิจกรรมระดับภาค  
  นิเทศติดตามผลการดำเนินกิจกรรม (ครั้งที่ 2)  
  การประกวดกิจกรรมระดับประเทศ  
  กิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (Best Practice)  
  สรุปและข้อเสนอแนะ  
     
     
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศ
วันที่18 ธันวาคม พ.ศ.2550
ณ MCC HALL ชั้น 4เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
สามัคคีดบำรุงวิทยา
หนองขอนวิทยา
กะทู้วิทยา
     
 
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com