ความกตัญญู
 

เกิดเป็นลูกต้องมีกตัญญูประจำใจ
บุญคุณพ่อแม่บังเกิดเกล้าดุจดั่งมหาสมุทร
หากบุคคลใดอกตัญญูแล้ว แม้จะมีชีวิตอยู่ในโลกก็หาใช่คนไม่

รับประทานผลไม้ยังรำลึกถึงกิ่งก้าน
พ่อแม่ตอนอุ้มชูป้อนนมควรที่จะจดจำ ตั้งครรภ์สิบเดือนลำเค็ญยิ่ง
คลอดฝ่าอันตรายมากมาย

 
พ่อแม่ทะนุถนอมบรรจงเลี้ยงลูกอ่อน
ทุกวันเวลาคอยปกป้องไม่ห่างเหิน
ลูกยิ้มแย้มได้พ่อแม่พลอยดีใจ
ลูกตัวร้อนเป็นไข้ก็จะห่วงแทบตาย
 
น้ำใจของพ่อแม่นั้นประเสริฐล้ำ
คอยไหว้เจ้าวอนพระช่วยคุ้มครองลูก
 
หวังแต่ลูกโตวันโตคืน
เนื่องจากฝากผีฝากไข้ในวันข้างหน้า
 
ถ้าลูกแต่งงานแล้วไม่กตัญญูต่อพ่อแม่
ก็เสมือนไม่คารวะต่อฟ้าดิน
รักแต่ลูกเมียทอดทิ้งบิดามารดา
จะถูกนินทาอยู่ร่ำไป
 
เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่แตกกิ่งก้าน
ข้างหนึ่งสุขาอารมณ์อีกข้างหนึ่งเป็นทุกข์
 
ใครมีใจกตัญญูจะได้ลูกกตัญญูด้วย
ใจอำมหิตก็จะได้ลูกชั่วสารเลว
 
ลูกแพะนั้นยังป้อนนมตอบแทนแม่
อีกาก็รู้ซึ้งถึงการสนองคุณ
 
ปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูกงาได้งา
กรรมสนองกรรมนั้นไม่ผิดพลาด
 
เกิดมาเป็นคนไม่หุนหันพลันแล่น
มิฉะนั้นแล้วจะมีโทษต่อตนเอง
 
สุภาพอ่อนโยนนั้นมีคุณยิ่ง
เคารพต่อกันความสุขจะตามมา
 
ความอ่อนน้อมนั้นประเสริฐยิ่ง
อดกลั้นแล้วจะผ่อนหนักเป็นเบา
 
ถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องชาวบ้าน
จะไม่มีภัยมาสู่ตน
 
กระทำทุกสิ่งทุกอย่างควรสังวร
จงละเว้นสิ่งที่ชั่ว และมิควร
 
อย่านินทาเรื่องราวของผู้อื่น
จะหาความสงบสุขได้…
 
ช.ช้าง
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com