ครบปีวันตำรวจ
 
“ ประชาชนคือตำรวจคนแรก ที่รู้เห็นเหตุการณ์ รู้ข้อมูล รู้ข้อมูลในพื้นที่ ตำรวจก็คือประชาชนคนหนึ่ง ที่ถูกตั้งให้มาจัดการความขัดแย้งของสังคม ประชาชนยังคงมีภาระหน้าที่ช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจ้งข่าวสาร ด้วยหวังว่าตำรวจและประชาชนจะเดินคู่กันไปด้วยความเข้าใจ ตำรวจแต่ละนายต้องปรับปรุงวัฒนธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์และทัศนคติ ยกระดับจิตใจไปในทางเสียสละ มีคุณธรรม เพื่อกระทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ต้องหมั่นฝึกฝน อบรมจิตใจตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยทุกระดับ ต้องทุ่มเทสติปัญญา ใส่ใจในหน้าที่ทั้ง ในและนอกเวลาราชการ ต้องคลุกคลีเกาะติดปัญหาอยู่กับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ”
 

เป็นส่วนหนึ่งของสารของ “ บิ๊กโกวิท ” พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ผบ.ตร. ที่ส่งถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจและประชาชน เนื่องใน “ วันตำรวจ ” 13 ตุลาคม 2548

                    เป็นอีกขวบปีในเก้าอี้ผู้บริหารสูงสุดตำรวจของ พล.ต.อ. โกวิท
                    กับการดำรงความเป็นตำรวจอาชีพ
                    การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรตำรวจใหม่
                    การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นศูนย์กลาง
                    การกระจายอำนาจเบ็ดเสร็จลงไปในระดับ ผบช. และ ผบก. เต็มรูปแบบ
                    ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยความเข้มแข็งในการตัดสินใจของบิ๊กโกวิท

วันที่สำคัญของคนสีกากีเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง แนวคิด ความรู้สึก และนโยบายของ ผบ.ตร. เป็นสิ่งที่เพื่อนตำรวจและประชาชนเฝ้าจับตา

“ ทีมข่าวอาชญากรรม ” ถือโอกาสนี้เปิดใจ พล.ต.อ.โกวิท

โรงพักเปรียบได้กับโรงแรมแห่งแรกของอำเภอ คนที่เข้ามาแจ้งความต้องปฏิบัติเหมือนญาติสนิท เอาใจใส่ ทำให้คลายความทุกข์ความเดือดร้อน ต้องพูดจาต้อนรับทำความเข้าใจ ดำเนินการจริงจัง ต่อไปนี้ต้องปรับสถานีตำรวจให้เป็นเหมือนธุรกิจโรงแรง ที่มีการแข่งขันแย่งดึงดูดลูกค้า โดยอาศัยการบริการเพราะโรงแรมมีหลายแห่งที่ต้องแข่งขัน ถึงแม้สถานีตำรวจเป็นระบบผูกขาด ราชการ มีแห่งเดียวในอำเภอ ทุกสถานีต้องปรับระบบบริการให้เหมือนงานโรงแรม เอาใจใส่ให้ทุก คนอบอุ่นเหมือนติดต่อโรงแรม อย่าถือเอาอำนาจกฎหมายมาทำกับประชาชนต้องสำนึกอยู่เสมอว่า ตำรวจไม่ใช่เจ้านาย แต่เป็นผู้รับใช้พี่น้องประชาชน ”

สถานีตำรวจนั้นท่านที่รู้บัญญัติเป็นปรัชญาว่า โรงพัก ย่อมหมายถึง ที่พักกายของผู้กระทำ ผิด และที่พักใจของผู้ที่มีความทุกข์ความเดือดร้อน ดูเหมือนโรงพักจะเปรียบเหมือนโรงแรมแห่งแรกของอำเภอของชุมชน ฉะนั้นตำรวจบนโรงพักจะต้องประพฤติตนเป็นผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้มาพักกายคือ ผู้ต้องหา และผู้มาพักใจ คือผู้ถูกกล่าวหาหรือเสียหาย ประชาชนขึ้นโรงพักต้องถือเป็นลูกค้า ที่จะต้องให้บริการปัญหาหรือเรื่องราวที่นำมาแจ้งความร้องทุกข์ ถือว่าเป็นการให้โอกาสแก่ตำรวจแต่ละนายได้มีงานทำได้ทำหน้าที่ ได้มีประสบการณ์ และได้ฝึกฝนวิชาชีพของตนให้มีความชำนาญ ให้ได้เป็นที่พึ่งแห่งแรกที่ถูกนึกถึงไม่ใช่ที่พึ่งสุดท้าย

เป็นแนวนโยบายที่จริงจังของ พล.ต.อ.โกวิท ในการเปลี่ยนแปลงสถานีตำรวจ

“ ข้าราชการตำรวจนั้นมีกำลังมาก มีอาวุธ และมีการปฏิบัติการต่อประชาชนในเรื่องราวต่าง ๆ ตำรวจจึงต้องมีการจัดหมวดหมู่และชั้นยศ เพื่อปกครองควบคุมกันเอง โดยมีวินัยและจรรยาบรรณเป็นเครื่องกำกับดูแลเป็นกรณีพิเศษ ขอให้ทุกคนรู้หน้าที่ งานในทุกสายงานนั้นจะประสบความสำเร็จ อยู่ที่ความเข้มแข็ง ระมัดระวัง เอาใจใส่ ใคร่ครวญอยู่เสมอ จะเกิดประโยชน์กับตนเอง ทั้งในหน่วยงานและครอบครัว ”

ปัญหาสังคมขณะนี้มีเรื่องน่าวิตกอยู่ 2 ประการหลัก ๆ ประการแรก คือ การกระทำผิด กฎหมายทุกชนิด เริ่มเป็นบทบาทของเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเสพยาและการค้ายา เสพติดในหมู่นักเรียน ทำให้สังคมไทยอ่อนแอและอันตราย จากการที่สมองถูกทำลายเพราะฤทธิ์ยาเสพติด ความรู้สึกนึกคิด จิตใจเสื่อมทราม สามารถก่ออาชญากรรมได้ทุกรูปแบบ

ประการที่สอง เด็กและเยาวชนฟุ้งเฟ้อต้องการวัตถุ เที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ และหมกมุ่นในเกม การพนันประเภทต่าง ๆ ทำให้เติบโตขึ้นอย่างไร้ประสิทธิภาพ ต้องการเงินมาก ๆ ก่อนวันทำงาน กระทำผิดอาญา ก่อปัญหาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ทุกฝ่ายตั้งแต่ครอบครัวชุมชน จนถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องช่วยกันวิเคราะห์ในส่วนของตน เพื่อช่วยกันแก้ไขโดยการประสานกับทุกสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดและโรงเรียน

เป็นประเด็นสำคัญระดับชาติที่คอยความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายของ พล.ต.อ.โกวิท

“ งานของตำรวจนั้นผูกพันกับวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนและสังคม อันเป็นหน้าที่ปกติ การคลี่คลายคดีสำคัญ คดีร้ายแรง หรือการบริการใด ๆ ก็ถือว่าทุกเรื่องล้วนมีความสำคัญ เพราะเป็นความทุกข์ของประชาชนของครอบครัว เป็นความเดือดร้อนของสังคม

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม ที่สร้างความเข้มแข็งให้ตำรวจ ให้มีความแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน และประชาชนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนข้าราชการตำรวจที่เสียสละเพื่อส่วนร่วม ”

ส่วนที่มีการเน้นย้ำในนโยบายการปฏิบัติอีกเรื่องสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในยุคนี้ คือ

การอำนวยความยุติธรรม คือ การบริการที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่ง เริ่มจากสถานีตำรวจในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการสอบสวนดำเนินคดีอาญา เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมามีบ้าง ที่มีการร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรม ความไม่เป็นกลางของพนักงานสอบสวน บางครั้งอาจเป็นเพราะความเข้าใจผิด หรือไม่เข้าใจ ไม่ได้รับการอธิบายให้ชัดเจนครบถ้วนกระจ่าง แจ้งของเรื่องราว ทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวพนักงานสอบสวนและหน่วยงาน

ปัจจุบันสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนได้ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานสอบสวนทุก ระดับ หลายหลักสูตร การเลื่อนชั้นของพนักงานสอบสวนต้องผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอน และต้องสอบได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานสอบสวน การบริหารจัดการในแต่ละคดี แต่ละสำนวนการสอบสวน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องช่วยกันทำการสืบสวนสอบสวนเป็นทีม ช่วยกันดูแลความสมบูรณ์ของสำนวน

ส่วนพนักงานสอบสวนนั้นต้องขยันไม่ขี้เกียจ ใส่ใจในการขยายผลในคดี ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับได้ช่วยกันกำกับดูแลให้พนักงานสอบสวนมีความละเอียดรอบคอบ ประกอบด้วยสามัญ สำนึกและคุณธรรม ก็จะสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ดุลยพินิจหาเหตุและผล เป็นพนักงานสอบสวน ที่ดี พัฒนาทุกอย่างขึ้นมาได้

ประเด็นความเหนื่อยยาก หรืออุปสรรคของพลพรรคสีกากีของ พล.ต.อ.โกวิท

 
ความเหนื่อยยากนั้นคงไม่มี ตำรวจทุกนายที่อาสาเข้ามาอยู่ในวิชาชีพนี้เข้าใจงานของตำรวจดี เพราะถูกกำหนดไว้ในหน้าที่ ค่านิยม อุดมคติอยู่แล้ว คงมีปัญหาอยู่บ้างในบางพื้นที่ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องของงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ในการสื่อสารทางภาษา เรื่องของการใช้กฎหมายอันเป็นหลักสากล เมื่อมีเหตุ แต่การใช้กฎหมายบางอย่างถูกมองว่าเป็นความขัดแย้ง เพราะขัดกับกฎขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ซึ่งทุกฝ่ายกำลังช่วยกันแก้ไขปรับปรุงอยู่
 
น.ส.พ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม 2548
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com