ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม 16 โรงเรียน

 
Click ได้เลยไม่ต้องเลื่อน>>
 กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้
 
 
 

กรุงเทพมหานครและภาคกลาง

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุร
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)
โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงเรียนหนองขอนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนหนองขอนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนนารีนุกูล 2 จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนนารีนุกูล 2 จังหวัดอุบลราชธาน

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง จังหวัดศรีสะเกษ


 

ภาคเหนือ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  จังหวัดแพร่

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  จังหวัดลำพูน 

โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง

โรงเรียนวิชชานารี  จังหวัดลำปาง


 

ภาคใต้
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา จังหวัดชุมพร

โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา  จังหวัดชุมพร

โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี

โรงเรียนศาสนูปถัมภ์  จังหวัดปัตตานี


 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com