การประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน
  ภาคใต้
      กำหนดการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
    แผนที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติค แอนด์โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   
  ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      กำหนดการ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2556
    แผนที่ เขาโทนริเวอร์วิว รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
    หนังสือตอบรับ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน
   
  ภาคเหนือ
      กำหนดการ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2556
    แผนที่ ห้องประชุมบานบุรี โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
    หนังสือตอบรับ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงาน
   
การจัดอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      กำหนดการ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556
      รายชื่อโรงเรียนเข้าการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้
                  1
) โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
                  2) โรงเรียนหนองขอนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
                  3) โรงเรียนนารีนุกูล ๒ จังหวัดอุบลราชธานี
                  4) โรงเรียนบ้านชำแจงแมง จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
ภาคใต้
      กำหนดการ ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556
      รายชื่อโรงเรียนเข้าการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้
                  1
) โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
                  2) โรงเรียนปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร
                  3) โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี
 
 
ภาคกลาง
      กำหนดการ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556
      รายชื่อโรงเรียนเข้าการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้
                  1
) โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
                  2) โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
                  3) โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
                  4) โรงเรียนทวีธาภิเศกกรุงเทพมหานคร
 
 
ภาคเหนือ
      กำหนดการ ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2556
      รายชื่อโรงเรียนเข้าการจัดอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนองค์ความรู้
                  1
) โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
                  2) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่
                  3) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
                  4) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
                  5) โรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง
   
แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 3 ภาค
 
 
 
   
 
 
 
 


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 10700
โทร.0-2412-3284 , 0-1826-3932 โทรสาร 0-2864-9328
www.powerjustice.com E-mail : powerjustice.com@gmail.com , sinloyma@gmail.com
ติดต่อ webmaster : suphan_tun@hotmail.com